REFERENCE

 

Slovenská filharmónia, Bratislava

Reference 01

Filharmonia I

Filharmonia III

Nemocnice s poliklinikou, Považská Bystrica + Nemocnice sv. Michala, Košice

05 reference

Slovenský rozhlas, Bratislava + Slovenská televízia, Bratislava 

Reference 02

Základná škola, Brezová 

ZS Brezova

Letisko, Žilina

Letiste Zilina

Další vybrané reference

01 

LHL PRAGUE

Reference 06

 

PŘIPRAVUJEME PILOTNÍ PROJEKTY

ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU - nová technologie

06

VIDEO

Video

 

DALŠÍ OBLASTI VYUŽITÍ
3D VR BRÝLÍ

 Leos a Mirkaoblasti

 

PŘEDVÝZKUM INFRAČERVENÉHO SCREENINGU
PRO OCHRANU ZÁKLADEN LETECKÝCH SIL
A V LETIŠTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMECH
V OBDOBÍ COVID-19

 08

Predvyzkum leteckych zakladen EN 02 a

 

PODPORA PROJEKTU THERAPY

Reference 10

Stažení dokumentu

 

ProjektTherapy s.r.o.

Dodáváme multifunkční dezinfekční termo-brány, umožňující jejich využití i po skončení epidemie COVID-19.

Tím se Vaše investice nestane pouhou jednoúčelovou, ale najde i další uplatnění. 

V případě návratu COVID epidemie jste stále připraveni.